Syed Sohaib Shah


Designation: Secretary

Department: Admin Staff

Email: sohaib.shah@nu.edu.pk

Phone: (091) 111-128-128